Start Årets Sesong Sesong Arkiv Nyheter Klubbhistorie Viggohytten Linkar

17-02-2009
Dugnadsoversikt


Søndag hadde vi nok ein dugnad, denne gangen på Rema på Midttun. God innsats av dei som møte på denne dugnaden og. Antallet dugnadstimar som kvar enkelt har er ført opp på dugnadslista

Gjer merksam på at alle som er med i Viggo skal ha 20 dugnadstimar i løpet av året. Ein del er godt over halvveis medan andre ikkje har starta på sine. Slik det ser ut no vil neste dugnad bli i månadskiftet mars/april. Vi kjem tilbake med dato og tidspunkt når dette er klart.

Treningane går no sin gang trass i vinterlige forhold i Bergen og mandag var det 19 mann tilstades på Nymark under flotte forhold. Ein god del nye spelarar har  komt til før årets sesong og spelarstallen her på sida skal oppdaterast og dei som ønsker oppdateringar om seg sjølv kan sende ein mail til web-ansvarlig.

<

Arkiv

>

Copyright 2015 www.skviggo.com - webansvarlig: ove@skviggo.com